"รักษาสมบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12    29 ก.ค. 2565

.
 "รักษาสมบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์"

" .. "หลวงปู่ลี กุสลธโร" ท่านเป็นพระกรรมฐานผู้อยู่สบายพูดง่ายพูดตรง จิตของท่านหลุดโล่งโปร่งไร้เขตแดนเป็นอิสระเสรี ไร้ทุกข์ ผ่องใส เบิกบาน ไม่ติดข้อง ไม่ถูกครอบงำรัดรึง

การเคลื่อนไปมาขององค์ท่านจึงสะดวกสบายคล่องตัวตามปรารถนา "ไม่ต้องมัวห่วงกังวลกับการปกป้องรักษาตนเอง" ท่านไปได้ทั่ว ลอยพ้นจากโลกธรรม ถึงอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลก อันโลกที่เพียบแปล้ไปด้วยกิเลสฉาบทาท่านไม่ได้แล้ว

ในปีนี้ "องค์ท่านได้รับนิมนต์จากคณะสงฆ์และชาวบ้านใต้อีกครั้ง" ด้วยความเมตตาชาวบ้านใต้ ท่านจึงได้ย้อนกลับมาจำพรรษา ณ สถานที่แห่งนี้อีกเป็นครั้งที่ ๒ ดำริของท่านที่มาจำพรรษาในครั้งนี้ คือ "รักษาสมบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์"

คำว่า "สมบัติของครูบาอาจารย์" คือรอยมือรอยเท้ารอยธรรม "ที่ท่านพระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม ได้สร้างเอาไว้ดีแล้ว" ด้วยว่าองค์ท่านกับพระอาจารย์สุพัฒน์เคยจำพรรษาและออกเที่ยวธุดงค์ภาวนาร่วมกัน ในที่หลายแห่งและท่านทั้งสองเป็นศิษย์ร่วมสำนักวัดป่าบ้านตาดในองค์พ่อแม่ครูจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

สมบัติอย่างที่หนึ่ง "คือข้อวัตรปฏิบัติปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตฺโต" ที่ต้องรักษาสืบต่อให้มั่นคง สมบัติอย่างที่สองคือ "รอยมือที่ครูบาอาจารย์ได้สรรสร้างเอาไว้" ไม่ว่าจะเป็นศาลาเก่า กุฏิเก่า บูรณะซ่อมแซมให้ดูดีใช้งานได้ ศาลาเตี้ยติดพื้นยกให้สูงขึ้นเป็นศาลา ๒ ชั้น อันสง่างาม .. "

"ธรรมลี เศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
 
   DT014902

วิริยะ12

29 ก.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5376 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย