"ไปเอาบุญ แต่ไม่ละบาป" (หลวงปู่ชาสุภทฺโท)

 วิริยะ12    10 ม.ค. 2563


 "ไปเอาบุญ แต่ไม่ละบาป"

" .. บางทีก็พากันไปแสวงหาบุญกัน ไปรถบัสคันใหญ่ ๆ สองคันสามคัน พากันไป ไปกัน "บางทีทะเลาะกันเสียบนรถก็มี บางทีกินเหล้าเมากันบนรถก็มี" ถามว่าไปทำไมไปแสวงบุญกัน ไปแสวงหาบุญ "ไปเอาบุญ แต่ไม่ละบาป" ก็ไม่เจอบุญกันสักที มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ

อันนี้มันอยู่อย่างนี้ มันจะสะดุดเท้าเราใช่ไหมให้มองดูใกล้ ๆ มองดูตัวเรา "พระพุทธเจ้า ท่านให้มองดูตัวเรา" ให้สติสัมปชัญญะอยู่รอบ ๆ ตัวเรา ท่านสอนอย่างนี้ บาปกรรมทำชั่วทั้งหลายมันเกิดขึ้นทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ "บ่อเกิดของบาปบุญคุณโทษก็คือกาย วาจา ใจ"

เราเอากาย วาจา ใจมาด้วยหรือเปล่าวันนี้ หรือเอาไว้ที่บ้าน นี่ต้องดูอย่างนี้ ดูใกล้ ๆ อย่า ไปดูไกล "เราดูกายของเรานี่ ดูวาจา ดูใจของเรา ดูว่าศีลของเราบกพร่องหรือไม่" อย่างนี้ ไม่ค่อยจะเห็นมี .. "

"ทำใจให้เป็นบุญ" (หลวงปู่ชาสุภทฺโท) 
http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_cha/lp-cha_26.htm


• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• "สักการะไหว้พระพุทธรูป เห็นถูกเห็นผิด"

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• ๔๓.ปางลีลา

• 76(20/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย