"ผลของบุญ ผลของบาป" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "ผลของบุญ ผลของบาป"

" .. ขึ้นชื่อว่า "ความดีเป็นบุญกุศลแล้ว มันจะยากลำบากเท่าใดก็ไม่ย่นย่อท้อถอย ยินดีทำมันวันยังค่ำเลย ขึ้นชื่อว่าบาปแล้ว มันสะดวกสบายยังไงก็ไม่ทำ" เพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลัง

"ไม่ใช่พอทำบาปลงแล้ว มันจะเป็นทุกข์ปัจจุบันทันด่วนนั่นไปเลย ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้ว มนุษย์ก็จะเข็ดขยาด" แต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้น

"แม้จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ตาม ถ้าผู้ฆ่าคนก็ตาม ฆ่ามาแล้วก็เฉย สบายอยู่อย่างนั้นแหละ" เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย อย่างนี้ สาเหตุที่คนเราจะเลินเล่อประมาท "เพราะว่ากรรมที่ทำนั้น มันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ก่อน"

ทั้งนี้เพราะอะไรล่ะ "ก็เพราะว่ากรรมอย่างอื่นยังให้ผลต่ออัตภาพร่างกายนี้อยู่" เช่น บุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั่นน่ะมัน ยังให้ผล กำลังให้ผลอยู่อย่างนี้นะ "ผลบุญนั้นยังไม่หมด"

เพราะฉะนั้น "ผลบุญเหล่านั้นแหละรักษาชีวิตไว้ รักษาจิตใจไว้ ไม่ยอมให้บาปกรรมที่ทำในปัจจุบันนี้มันตามให้ผลก่อน" เพราะว่า บุญกุศลที่ทำมานั้น ก็มีสิทธิที่จะให้ผลแก่ผู้กระทำเต็มที่ "มันเป็นอย่างนี้ กฎธรรมดาของโลก" .. "

"ธรรมโอวาท"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    

5,386


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย