"ตื่นอาจารย์" (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    14 พ.ย. 2562

.
 "ตื่นอาจารย์"

" .. "นักปฏิบัติธรรมสมัยนี้มีสองประเภท" ประเภทหนึ่งเมื่อได้รับข้อปฏิบัติ หรือคำแนะนำจากอาจารย์ พอเข้าใจแนวทางแล้ว "ก็ตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติ" ไปจนสุดความสามารถ

อีกประเภทหนึ่ง "ทั้งที่มีอาจารย์แนะนำดีแล้ว" ได้ข้อปฏิบัติถูกต้องดีแล้ว "แต่ก็ไม่ตั้งใจทำอย่างจริงจัง มีความเพียรต่ำ" ขณะเดียวกัน ก็ชอบเที่ยวแสวงหาอาจารย์ ไปในสำนักต่าง ๆ ได้ยินว่าสำนักไหนดีก็ไปทุกแห่ง ซึ่งลักษณะนี้มีอยู่มาก ฯ

หลวงปู่เคยแนะนำลูกศิษย์ว่า "การไปหลายสำนักอาจารย์ การปฏิบัติจะไม่ได้ผล" เพราะการเดินหลายสำนักนี้ คล้ายกับการเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ไปเรื่อย "เราก็ไม่ได้หลักธรรมที่แน่นอน บางทีก็เกิดความลังเล งวยงง จิตก็ไม่มั่นคงการปฏิบัติก็เสื่อม" ไม่เจริญคืบหน้าต่อไป .. "

"หลวงปู่ฝากไว้" หลวงปู่ดุลย์ อตุโล 
http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_doon/lp-doon_3_05.htm
   DT014902

วิริยะ12

14 พ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5497 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย