มาเถิดมา ลูกเอ๋ย หลานเอ๋ย...ที่นี่ไม่มีวุ่นวาย

 ลูกโป่ง    27 ธ.ค. 2554มาเถิดมา ลูกเอ๋ย หลานเอ๋ย ที่นี่ไม่มีวุ่นวาย
ที่นี่ไม่ขัดข้อง รีบมาเถิด
คำสอนแต่ละบท แต่ละบาท
คล้าย ๆ กับว่า พระบรมศาสดาเรียกอยู่ทุกวัน
เรียกลูก ๆ หลาน ๆ ให้เข้าสู่พระนิพพาน
ที่นั้นเป็นที่วุ่นวาย ที่นั้นเป็นที่ขัดข้อง
ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง
คือ ที่จิตที่ใจขององค์ท่านไม่มีหลง
เรียกว่าไม่วุ่นวาย เรียกว่าไม่ขัดข้อง
เป็นธรรมะอันไม่ตาย
คำสอนแต่ละบท แต่ละบาท เรียกเข้าสู่พระนิพพานทั้งนั้น
ไม่ได้เรียกให้คิด ไม่ได้เรียกร้องให้คิดอยู่ในมนุษย์สมบัติ
สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ
ให้เห็นโทษในมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ
เพราะอยู่ใต้อำนาจอนิจจัง
เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลาย
ไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมเป็นจริงอยู่
ไม่มีกลางวัน กลางคืน อีกด้วย
ไม่ลงธรรมาสน์อีกด้วย ไม่จบเกษียณอีกด้วย
ในไตรโลกธาตุอยู่ใต้อำนาจ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเสียแล้ว
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นผู้ปกครองโลก
เมื่ออนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเป็นผู้ปกครองโลกแล้ว
ใครจะมาเป็นเจ้าโลก อยู่ในที่นี้
ก็มีแต่ แก่ เจ็บ ตาย และความไม่เที่ยงเป็นเจ้าโลก
ความเป็นทุกข์เท่านั้นเป็นเจ้าโลก

ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลก
แฉให้เห็นชัดในปัจจุบันจิต ปัจจุบันธรรม
เราจะไปสงสัยทำไมทีนี้ เราก็ไม่สงสัย
เมื่อเห็นอนิจจังชัดในปัจจุบัน
อนิจจังในอดีต ในอนาคตเราก็ไม่สงสัยนี่
เพราะผู้นี้ผ่านไปเป็นอนิจจัง
เป็นนิทานของผู้นี้ที่ผ่านมาในอดีต
อนาคตเป็นนิทานของผู้นี้ที่ยังมาไม่ถึง
ปัจจุบันเป็นนิทานของผู้นี้ที่กำลังเป็นอยู่
แสดงให้เห็นอยู่ซึ่งหน้า
ทั้งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาด้วย
หนังหุ้มอยู่โดยรอบด้วย
ถ้าพิจารณาความเปื่อยเน่า
ก็เห็นความเปื่อยเน่าทั้งอดีต
ทั้งอนาคต ทั้งปัจจุบัน เสมอภาคกัน
ถ้าพิจารณาความตาย ก็เห็นความตายทั้งอดีต ทั้งอนาคต
ทั้งปัจจุบันเสมอภาคกัน
ถ้าพิจารณาเป็นธาตุ ๔ ดิน น้ำ ไฟ ลม
ก็เห็นทั้งอดีต ทั้งอนาคต ทั้งปัจจุบัน เสมอภาคกัน
เมื่อเห็นดังนี้แล้ว ปัญหาจะสงสัย โลกมาจากประตูไหนอีก

:: หลวงปู่หล้า เขมปัตโตDT0329

ลูกโป่ง

27 ธ.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5269 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย