จิตที่มีขันติเป็นพื้นฐาน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    2 พ.ค. 2558


ผู้ที่มีความอดกลั้นเป็นพื้นฐานของจิตมา
เคยอดเคยกลั้นต่อเรื่องชั่วร้ายทั้งหลายเหล่านี้มาอย่างนี้นะ
เป็นทุนมาแล้วอย่างนี้ พอนานเข้า
มันกระทบกระทั่งเข้าไปมันก็ไม่ตื่นเต้นเลย
มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันสร้าง "ขันติธรรม" นี้
ให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานของจิตมาแล้วเป็นอย่างนั้น

ถ้าผู้ที่ไม่เคยได้สร้างความอดทนนี้มา
แน่นอนแหละ...พอเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งมา
น้อยเดียวเท่านั้นแหละ...มีพิษเลย เป็นอย่างนั้น
นั้นจงพากันเข้าใจไว้

ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ ไม่เข้าใจพื้นฐานของข้อปฏิบัติอันนี้นะ
มันจะก้าวไปสู่คุณธรรมขั้นสูงไม่ได้เลย
ต้องให้เข้าใจอย่างนี้

...

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
   DT017019

จำปาพร

2 พ.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5359 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย