บุญลาภของเราที่ได้นับถือพระพุทธศาสนา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

ก็ทุกคนมีบุญมีวาสนาจึงได้มานับถือพระพุทธศาสนานี้
ถ้าบุญไม่มี กิเลสบาปอธรรมมันครอบจิตใจแล้ว
มันก็ให้เกิดความย่อท้อในการจะปฏิบัติ
ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้านี้
เป็นเรื่องขัดความประสงค์ของจิตใจคนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหา
แบบที่ท่านกล่าวไว้ว่า “ร้อนไม่ได้อาบ อยากไม่ได้กิน”
นี่นะอันนี้ก็ควรพิจารณาดู ว่าเรามีความสามารถที่จะปฏิบัติ
ตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้น่ะ
ก็นับว่าเป็น "บุญลาภอันประเสริฐของเรา" ขอให้ภาคภูมิใจ


เพราะว่าเราก็เห็นๆกันอยู่ในโลกนี้น่ะ มีน้อยคน
ที่จะยินดีปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าให้ครบวงจร
เช่น ให้ทานมีแล้วมันก็อยู่แต่แค่ทานนั่นแหละ
มันจะก้าวไปสู่การรักษาศีลก็ไม่มีความดำริเลย
ไม่ได้คิดว่าจะรักษาศีลเลยอย่างนี้ มีอยู่เยอะแยะ
เอ้า ผู้ที่ให้ทานแล้วรักษาศีลบ้างแต่ไม่สนใจทางภาวนา
มีอยู่มากมายเหมือนกันแหละ
อันนี้พวกเราที่มาอยู่ในวัดวาอารามนี้เราก็พากันได้ปฏิบัติ
ตามข้อปฏิบัติครบวงจร ทานก็มี ศีลก็มี ภาวนาก็มี
อย่างนี้นะก็ชื่อว่าเป็นบุญลาภของเรา ให้พากันภาคภูมิใจ

เหตุว่าเราเกิดมาแต่ละชาติแต่ละภพนี่
จะได้พบพระพุทธศาสนานี่แสนยาก ไม่ค่อยได้พบนา
อย่าไปเข้าใจว่าเราเกิดชาติใด
ก็จะได้พบพระพุทธศาสนาทุกชาติไป..หามิได้

ทั้งนี้เพราะเหตุว่า พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งๆ
กว่าจะมาตรัสรู้ในโลกน่ะต้องสร้างบารมี
นานแสนนานกว่าจะเต็มบริบูรณ์ ดังนั้นก็ยังปรากฏว่า
พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ในภัทรกัปต่อจากภัทรกัปนี้ไปนี่นะ
จะมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกสิบพระองค์

ดังนั้นถ้าหากว่า ผู้ใดมีจิตใจเลื่อมใสมั่น
ในคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อย่างจริงจังเข้าไป
กราบไหว้บูชา แล้วก็ละเว้นไอ้ทางที่ผิด
ที่ทรงบัญญัติห้ามไว้ก็พยายามละเว้นให้หมดไป
ไอ้อย่างนี้แล้วก็คงจะไม่พลาดจากพระพุทธเจ้าสิบพระองค์
นั้นแหละเมื่อบุคคลสร้างบารมีไป
มันก็อาจจะไปเต็มเอาเสียพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง
ก็สามารถกำจัดอาสวกิเลสให้หมดสิ้นไป ได้เข้าสู่พระนิพพาน
   

5,381


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย