"ให้พวกเรารีบทำเอา" (หลวงปู่จันทรศรี จันททีโป)

 วิริยะ12    13 ก.พ. 2565

.
 "ให้พวกเรารีบทำเอา"

" .. เราต้องจากโลกนี้ไปในวันใดวันหนึ่ง ก็คือตาย ได้แก่ "การหมดลมหายใจ" ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอน "ให้พวกเรารีบทำเอา" ตั้งแต่ยังมีร่างกายแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็งอยู่เช่นนี้ "บุคคลผู้ที่ไม่ประมาทนั้น ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตาย" คือไม่ตายจากคุณงามความดี .."

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทรศรี จันททีโป
 DT014902

วิริยะ12

13 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5184 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย