"๕๗ อดีตล่วงไปแล้ว" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    22 ก.พ. 2561

 "๕๗ อดีตล่วงไปแล้ว"

" .. ถ้าเรามีสติอยู่ทุกขณะที่กระทำงานนั้น "เรียกว่าเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะ ความรู้ตัวอยู่เสมอ" เมื่อเราตั้งสติตรวจดูให้ละอียดละออแล้ว "เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่า สิ่งที่เราทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้ว"

เมื่อเรามาปฏิบัติในด้านจิตใจเช่นนี้ "ก็ให้สละสิ่งเหล่านั้นเสีย" อย่าเอามาคิดให้จิตของเรามันฟุ้งซ่าน .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

22 ก.พ. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5311 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย