"รู้ทันมัน มันก็ดับ" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

 วิริยะ12  

.
 "รู้ทันมัน มันก็ดับ"

" .. เวลากิเลสมันเกิดขึ้น เกิดขึ้นทางกาย เกิดขึ้นทางวาจา เกิดขึ้นทางใจ "รู้ทันมันเดี๋ยวนี้ มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละ" ตัวสติมันปกครองอยู่เสมอ "ถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อ มันบ่ได้คุมมันแหละ" ครั้นเกิดขึ้นรู้ทันมันก็ดับ "รู้ทันก็ดับ คิดผิดก็ดับ คิดถูกก็ดับ พอใจไม่พอใจก็ดับลงทันทีที่สติ" .. "

"เอกซเรย์สภาวธรรม"
(หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

พฤษภาคม ๒๕๔๘ 


• วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร (วัดศาลาสี่หน้า)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ๑๙.ปางนาคปรก

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ."ความวู่วามโผงผาง" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย