"แก้จิตให้เป็นธรรม" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12  


 "แก้จิตให้เป็นธรรม"

".. "ของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเหมือนกัน" สรรพสิ่งต่าง ๆ มันก็แปรปรวนไปตามสภาพของมันอยู่ตลอดกัปตลอดกัลป์ "จะว่าเขาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเขาไม่ได้รับรู้ลงดอก"

แต่แล้วใจของเรานี่แหละ เป็นผู้ไม่เที่ยงเอง "คอยตำหนิติโทษอันนั้นอันนี้อยู่ตลอด" ถ้าหากเรารู้ถึงความเป็นจริงแล้ว ใจเราจะไม่ตำหนิตอโทษอื่น ๆ "ตำหนิตัวเองดีกว่า อันนี้เป็นการแก้จิตใจให้เป็นธรรม" .. "

"วีระปฏิปทา มหาวีโร"
หลวงปู่ศรี มหาวีโร
 


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• "มีแต่ความจำไม่เกิดประโยชน์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ตามหาไม่เจอ (หายไปเลย)

• คำสอนคุณยายอาจารย์

• "เจตนางดเว้น คือศีล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย