"อย่าแสวงหาทรัพย์โดยที่มิชอบ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  


 "อย่าแสวงหาทรัพย์โดยที่มิชอบ"

" .. ทรัพย์ติดตามคนตายไปไม่ได้ "แต่เหตุแห่งการแสวงหาทรัพย์โดยมิชอบ ซึ่งเป็นกรรมไม่ดี ติดตามคนตายไปได้" ให้ผลเป็นทุกข์ความเดือดร้อนแก่คนที่ตายไปแล้วได้

ทรัพย์จึงไม่ไช่สิ่งที่พึงแสวงหา โดยไม่คำนึงให้รอบคอบถึงความถูกความผิดความควรความไม่ควร "ทรัพย์ที่แสวงหาด้วยความโลภเป็นใหญ่ ได้ทำลายชีวิตและทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของใครต่อใครมาแล้วอย่างประมาณมิได้" ปรากฏให้เห็นอยู่ในชีวิตนี้ .. "

แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๖
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 

5,436


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย