"นี่แหละทางดับทุกข์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    18 มี.ค. 2564

.
 "นี่แหละทางดับทุกข์"

" .. "ความทุกข์เกิดขึ้นในกาย" ความไม่ดีเกิดขึ้นในกาย เวทนาไม่ดีเกิดขึ้นแต่สัมผัสทางกาย "อันนี้เรียกว่าความทุกข์กาย" ให้กำหนดให้ดี

"ความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ" ความไม่ดีเกิดขึ้นที่ใจ เวทนาไม่ดีเกิดขึ้นที่ใจ เกิดขึ้นสัมผัสทางใจ "อันนี้ได้แก่ความโศก ความเสียใจความเศร้าใจ"

"ให้กำหนดให้มันรู้เรื่องทุกข์" ให้มันเห็นเรื่องทุกข์เสียสัจจะทั้ง ๔ นี้ พระพุทธเจ้าว่าเป็นทางไปพระนิพพาน "นี่แหละทางดับทุกข์" นี่แหละให้พิจารณา .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
    DT014902

วิริยะ12

18 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5303 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย