โอวาทธรรมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

"..การภาวนา ก็คือ การมีสติสัมปชัญญะ คอยตักเตือนตนเอง
อยู่เสมอ ไม่ให้เกิดความประมาท ความมัวเมา มีอินทรียสังวร
ละเว้นบาปอกุศล แม้เพียงน้อย จำต้องอาศัยความหมั่น
ความพยายาม ทางกาย ทางวาจา ทางใจของตน
จึงจะรักษาตน ให้รอดปลอดภัย ในธรรมของ พระพุทธเจ้าได้
ต้องกระทำให้มาก เจริญให้มาก ให้เป็นไปติดต่อ ไม่ขาดวรรค ขาดตอน..."

โอวาทธรรมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


ที่มา : เพจ : พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

DT0003

Webmaster

 เปิดอ่านหน้านี้  658 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย