โอวาทธรรมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
 Webmaster   17 พ.ย. 2559

"..การภาวนา ก็คือ การมีสติสัมปชัญญะ คอยตักเตือนตนเอง
อยู่เสมอ ไม่ให้เกิดความประมาท ความมัวเมา มีอินทรียสังวร
ละเว้นบาปอกุศล แม้เพียงน้อย จำต้องอาศัยความหมั่น
ความพยายาม ทางกาย ทางวาจา ทางใจของตน
จึงจะรักษาตน ให้รอดปลอดภัย ในธรรมของ พระพุทธเจ้าได้
ต้องกระทำให้มาก เจริญให้มาก ให้เป็นไปติดต่อ ไม่ขาดวรรค ขาดตอน..."

โอวาทธรรมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


ที่มา : เพจ : พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

DT0003

Webmaster

17 พ.ย. 2559
 เปิดอ่านหน้านี้  4184 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย