"ทุกข์เพราะความคิดที่ผิด" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    3 พ.ย. 2560

 "ทุกข์เพราะความคิดที่ผิด"

" .. พบอะไรก็ตามอย่าหลงติด "ได้รับอะไรก็ตามอย่าหลงติด" ..

"พบความทุกข์ก็อย่าหลงติด" โดยหลงคิดว่าจะต้องพบความทุกข์นั้นตลอดไป "พบความสุขก็อย่าหลงติด" โดยหลงคิดว่า จะต้องพบความสุขนั้นตลอดไป

อย่าเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์นักหนากับความคิดว่า "ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นความทุกข์ต่อไปไม่จบสิ้น" เป็นความคิดที่ให้ความทุกข์ทรมานใจหนักหนาเกินกว่าจำเป็น นี้แหละที่เรียกว่า "ทุกข์เพราะความคิดที่ผิด"

ความคิดจะไม่ให้ความทุกข์ทรมานใจหนักหนาเกินกว่าจำเป็น แก่ผู้ที่ทุกขณะจิตได้ยินพระสุรเสียงในสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเตือน "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา" ทุกข์แล้วทุกข์ก็จะดับ

"ไม่ใช่ทุกข์แล้ว ก็จะทุกข์ ทุกข์ ทุกข์ ตลอดไป ไม่รู้จบไม่รู้สิ้น" และเช่นเดียวกัน "สุขแล้วสุขก็จะดับ ไม่ใช่สุขแล้วก็จะสุข สุข สุข ตลอดไป ไม่รู้จบไม่รู้สิ้น" .. "

"แสงส่องใจ" อาสาฬหบูชา ๒๕๔๗
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙    DT014902

วิริยะ12

3 พ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5353 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย