"ทาน ศีล ภาวนา" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    16 ก.พ. 2566

 "ทาน ศีล ภาวนา"

" .."ทาน"เป็นเครื่องแสดงน้ำใจ เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ "ศีล" เป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลส "ภาวนา" อบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลและความถูกต้อง .."

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต    DT014902

วิริยะ12

16 ก.พ. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5372 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย