ถ้าไปธุดงค์แท้ๆจะเกิดความฉลาด : หลวงพ่อชา สุภัทโท

 จำปาพร  

พระอาจารย์ชา สุภัทโท
วัดหนองป่าพง
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

...

พระปุณณมันตานีบุตรกับพระสารีบุตรซึ่งเป็นสาวกลูกศิษย์นะ
อาตมาก็จำๆแต่เป็นนักเรียนน่ะพระปุณณมันตานีบุตรเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตร
จะออกธุดงค์เดินธุดงค์ไปก็ห่วงลูกศิษย์เหมือนกัน
ลูกศิษย์ของเรามันจะคมขนาดไหนหนอ เมื่อจะออกธุดงค์ก็ประชุมลูกศิษย์
ถามปัญหาซะก่อน พระปุณณมันตคานีบุตรก็เตรียมตัวเหมือนกันน่ะจะเดินธุดงค์
เพราะการเดินธุดงค์นี้มันต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่าง
ปัญหา วาทะ สารพัดอย่างจนเกิดความฉลาดน่ะพระถ้าไปธุดงค์แท้ๆ
อย่าไปเที่ยวดูจังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะ อย่าไปเที่ยวดูโน้นดูนี้นะ
ทุกวันนี้มันมีธุดงค์รถยนต์ ไปจังหวัดโน้น ไปทะเลเว้ย
ไปพังงาเว้ย ไปภูเก็ตเว้ย ไปเชียงใหม่เว้ย ไปโน้นทางนี้เว้ย
นู้น...นู้น..ทุเรียนจันทบุรีมันหลายเว้ย ไปนู่นสบาย สงบดี
..หึ..มันสงบอย่างงั้นน่ะ ตายหมดไม่มีเหลือหรอก
เต่าเอาไปกิน ปลาเอาไปกินหมดล่ะ

ธุดงค์สมัยก่อนท่านผ่านอุปสรรคไป
พระปุณณมันตานีท่านจะไปธุดงค์ท่านรอบคอบหรือยังล่ะ
ถ้าหากว่าอย่างว่ามีคน มีปราชญ์ หรือคหบดีทั้งหลายนี่ มาถามท่านว่า
พระปุณณมันตานีบุตร..พระอริยบุคคลตายแล้วไปเกิดที่ไหน?
ถ้าเขาถามท่านอย่างนี้จะตอบเขาว่าอย่างไร
พระปุณณมันตานีบุตรเลยบอกว่า
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดแล้วดับไป
เออ..อาตมาฟังที่เป็นนักเรียนไม่เข้าเรื่องกันเลย
คนหนึ่งถามอย่างหนึ่ง คนหนึ่งตอบไปอย่างหนึ่ง ไม่เข้าเรื่องกันเลยนะ
แต่นั่นล่ะมัน "เข้าเรื่องแท้" แน่นอนเลย .."เรามันโง่"

พระปุณณมันตานีบอก พระอริยบุคคลตายแล้วไปเกิด..ท่านไม่ว่า
ก็เพราะมัน "ไม่มีอะไร" อยู่ตรงนั้น ท่านตอบแต่ว่า
รูป เวทนา สัญญา สังขาร เกิดแล้วดับไป
เพราะท่านองค์นั้นท่านไม่ได้ตาย มันมีรูป มีเวทนา สัญญา สังขาร
มันเกิด มันดับไปเฉยๆ เป็นดินน้ำไฟท่านไม่ได้อยู่นั่นเลย
ไม่ได้ตาย ไม่ได้เกิดนี่ มันก็หมดเรื่องกันแค่นั้น
คนเฉลยก็ไม่มี ปัญหาก็ไม่มี ไอ้คนจะแก้ปัญหา..มันหมดตรงนั้น
เรารู้จักของมันหมดไหม มันหมด มันไม่มีน่ะ
ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องไม่มีแล้ว.โอ้ย..น้อยอกน้อยใจเหลือเกินแล้ว
ของไม่ว่างมันแยะ (หลวงพ่อหัวเราะ)

5,448


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย