จิตก็ทำนองเดียวกับใบไม้

 ลูกโป่ง    6 ก.ค. 2555

"ขณะนี้เรานั่งอยู่ในป่าที่สงบ ที่นี่ไม่มีลม ใบไม้จึงนิ่ง

เมื่อใดที่มีลมพัด ใบไม้จึงไหวปลิว

จิตก็ทำนองเดียวกับใบไม้

เมื่อสัมผัสกับอารมณ์มันก็สะเทือนไปตามธรรมชาติของจิต

เรายิ่งรู้ธรรมะน้อยเพียงไร ใจก็จะรับความสะเทือนได้มากเพียงนั้น

รู้สึกเป็นสุข ก็ตายด้วยความสุข

รู้สึกเป็นทุกข์ ก็ตายด้วยความทุกข์อีก

มันจะไหลไปเรื่อย ๆ"


:: หลวงพ่อชา สุภัทโท

คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_cha/lp-cha_58_01.htm


ที่มา : fb Nui Dhamdee

DT0329

ลูกโป่ง

6 ก.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5185 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย