"หิริ โอตตัปปะ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    18 ธ.ค. 2560

 "หิริ โอตตัปปะ"

" .. พูดถึงเรื่องธรรม "ความรู้ตัว ความละอายในตัวนั้นแหละเป็นธรรม" ความละอายในตัวเกิดรู้สึกขึ้นมามันเป็นธรรมแล้ว "ธรรมเกิดพร้อมกันกับศีล เกิดในที่เดียวกันนั่นแหละ คือเกิดจากหัวใจของคนเรา"

ไม่ใช่เกิดจากที่อื่น "ศีลก็เกิดที่หัวใจนั่นแหละ" ที่ละอายแล้วไม่กล้าทำ "ธรรมก็เกิดที่หัวใจ ความรู้สึกละอายเกิดขึ้นในที่นั่น" เรียกว่า "หิริ โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัว" เมื่อรู้สึกมีความละอายในใจแล้วเกิดความกลัว

"กลัวความชั่ว กลัวเขาจะรู้ จะเห็น กลัวจะอับอายขายขี้หน้า" กลัวผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชาท่านจะรู้จะเห็นเอาโทษเอาทัณฑ์ "มีความละอาย มีความกลัวละคราวนี้ก็ไม่กล้าทำเท่านั้นเอง" .. "

"พุทศาสนิกชน"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    DT014902

วิริยะ12

18 ธ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5362 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย