"ภาวนาจนติดนิสัย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    18 ส.ค. 2562

.
 "ภาวนาจนติดนิสัย"

" .. "คนเราถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ไม่ตาย" ก่อนจะตายมันต้องเจ็บป่วยซะก่อน ร่างกายมันจะทรุดโทรมลงไปเยียวยารักษาอย่างไรก็ไม่หาย "เมื่อเวลาจวนจะตายแล้วมานึกถึงพุทโธแล้ว มานึกไม่ได้ เพราะทุกขเวทนามันครอบงำจิตใจพอแรง" นึกไม่ออกซ้ำเป็นไร

"เว้นเสียผู้ที่ได้ภาวนาอยู่แต่ยังมีชีวิตดีอยู่ ภาวนาพุทโธจนติดนิสัย" จนใจเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ด้วยดี ถ้าทำได้อย่างนี้เวลามีชีวิตอยู่ดี ๆ "เมื่อเวลาโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเจ็บป่วยลงจะตาย มันก็ระลึกได้" เพราะใจที่ฝึกแต่ยังดี ๆ อยู่ .. "

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ DT014902

วิริยะ12

18 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5170 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย