"ปัญญาอบรมสมาธิ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    18 ก.ค. 2561

 "ปัญญาอบรมสมาธิ"

" .. อย่าเข้าใจว่า "สมาธิเดินก่อนปัญญาเดินหลัง ปัญญาเดินก่อนสมาธิเดินหลัง มันสับปนกันไป แล้วแต่ วาระของจิตที่จะพิจารณาอย่างไร" อันนี้ก็เขียนไว้แล้วใน "ปัญญาอบรมสมาธิ"

เขียนไว้ตามความรู้เจ้าของ "เจ้าของเคยพิจารณามา จะพิจารณาปัญญานี้ จิตมันไม่ลง มันไม่รวม" มันไม่สงบเหรอ "มันเป็นเพราะเหตุไร" ไล่เบี้ยกันไปเลย "นั่นเรียกว่าปัญญา มันยอมจำนนหมด" มันลงของมันเอง ปั๊วะเดียวเลย

"ถ้าลงด้วยปัญญานี้มันลงอาจหาญผิดกันกับลงธรรมดา" ลงธรรมดามันก็อยู่ของมันสงบ "แต่ถ้าปัญญาพาให้ลงแล้ว โอ้โห .. มันลงอย่างถึงที่ถึงฐาน ถอนออกมาแล้วมันยังอาจหาญด้วย" นั่นผิดกัน

"ปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก" ประมาทไม่ได้เรื่องปัญญา "สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ขึ้นต้นหัวหน้าเลย" คนโง่เขาไม่เอาเป็นหัวหน้างาน งานอะไร ๆ ก็ต้องหาคนฉลาดสำคัญ "สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ขึ้นหน้าแล้ว สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต ค่อยไปตามหลัง" เอาเรื่องของปัญญาขึ้นมา .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2805&CatID=3
   DT014902

วิริยะ12

18 ก.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5425 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย