นึกถึงความตายทุกลมหายใจ : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร    4 ก.ค. 2558

พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

...

"มรณกรรมฐาน" นี้แหละพระพุทธเจ้าเสี้ยมสอนสาวกในครั้งพุทธกาล
ว่า อย่าได้ประมาทให้พากันนึกถึงมรณกรรมฐาน
เพราะว่ามรณกรรมฐานนี้ ถ้าผู้ใดภาวนาจนถึงขั้นสลดสังเวช
เห็นแจ้งในใจของตนถึงความตายจริงๆจะเลิกละคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว
ได้ทุกอย่างทุกประการเพราะจิตมองเห็นได้ว่าอย่างไรเสียเราจะต้องตาย
มองเห็นความตายใกล้เข้ามา ทำบุญให้ทานก็ได้ไม่ขัดข้อง
รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ก็ได้ไม่ขัดข้องได้เพราะมองเห็นว่า
อย่างไรเสียภายในร้อยปีนี่แหละเราจะต้องตายจากโลกนี้
ไม่ใช่เราจะมาอยู่อย่างนี้ตลอดไป ถ้านึกได้เจริญได้

ไม่ใช่เพียงแต่นึกติดๆ ...ให้จิตใจมันซาบซึ้งใน "มรณภัย"
มองถึงใครๆก็มีมรณภัยคอยรออยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่เราผู้ภาวนาก็รีบแหละ
รีบเร่ง ถ้าไม่อย่างนั้นเมื่อพญามัจจุราชความตายมาถึงเข้าแล้ว
เราจะเสียดายเมื่อภายหลังว่าเราไม่ได้รีบเร่งภาวนาให้ดีให้พร้อม
กิเลสความโกรธ โลภ หลงก็ยังหนาแน่นอยู่ แล้วความตายมาถึงเรา
เราก็จะเสียอกเสียใจเมื่อภายหลัง

ถ้าเราทำให้เพียบพร้อมอยู่ เตือนใจตัวของตัวเองอยู่ทุกเวลา
พุทโธทุกลมหายใจเข้าออก นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก
จนเข้าถึงความสลดสังเวชเรื่องความตาย จิตใจก็สบายที่สุดDT017019

จำปาพร

4 ก.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5293 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย