"เพราะกามนี่แหละ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    30 ส.ค. 2565

.
 "เพราะกามนี่แหละ"

" .. "ผิดศีลกันได้ต่าง ๆ ก็เพราะกามนี่แหละ" ต้องสร้างบาปสร้างอกุศลกรรมกันต่าง ๆ ฆ่าฟันอะไรกันเป็นต้น "เบียดเบียนกันต่าง ๆ เพราะกามนี่แหละ" วุ่นวายกันไปก็เพราะกามนี่แหละ

"ก็เพราะใจนี่แหละ ที่เป็นตัวกรรมภพ" สร้างตัวเราขึ้นมา และตัวเรานี่เอง ก็ท่องเที่ยวไปในกาม "แล้วก็ใจนี่เองไม่อิ่มไม่พอในกาม" .. "

"๑๐๑ ญาณทรรศน์"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 
   DT014902

วิริยะ12

30 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย