หลวงพ่อลี สอนการเคลื่อนย้ายจิตให้จิตมีพลัง - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

 npaaccount  

หลวงพ่อลี สอนการเคลื่อนย้ายจิตให้จิตมีพลัง พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า
อัศวินแห่งกองทัพธรรมกรรมฐานสายหลวงปู่์มั่น ภูริทตฺโต

ผู้จะต้องถึงมรรคผลนิพพานได้นั้น จะต้องทำทางใจ ถ้าไม่ทำทางนี้แล้ว จะทำการกุศลสักเท่าไร ก็ถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้ นิพพานนี้จะต้องถึงด้วยข้อปฏิบัติทางใจเท่านั้น ที่เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลเป็นเหตุแห่งสมาธิ สมาธิเป็นเหตุแห่งปัญญา ปัญญาเป็นเหตุแห่งวิมุตติ สมาธิเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาและญาณ อันเป็นองค์สำคัญของมรรค

http://www.npa-account.com/thamma/pralee.mp3

ที่มา : การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

5,423


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย