"ล้างบาปล้างกรรม" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    30 ก.ย. 2564

.
 "ล้างบาปล้างกรรม"

" .. "วิธีที่เราจะล้างบาปล้างกรรม" จะล้างเหมือนคริสเตียนเขาไม่ได้ เราจะล้างบาปล้างกรรมไม่มีที่อื่น "เราต้องรักษาศีล สมาธิ ภาวนา" นี่แหละล้างบาปล้างกรรม

คือ "รักษาศีล" เราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งหมดแล้ว ไม่มีบาปไม่มีกรรม "นั่งสมาธิ" แล้วจิตใจของเราไม่ได้ก่อภพก่อชาติ จิตของเรานิ่งอยู่ มันก็ไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมอะไร มันวางเฉยอยู่ "มันก็หมดบาปหมดกรรม" หมดตรงนั้นแหละ ไม่ใช่หมดที่อื่น

คือ "จิตเราไม่มีกรรม กรรมทั้งหลายก็ไม่มี" จิตของเราไม่มีความชั่ว ความชั่วทั้งหลายก็ไม่มี "จิตของเราไม่ทุกข์ ความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มี" จิตของเราไม่อยาก ความอยากทั้งหลายก็ไม่มี .. "

"การฟังและการปฏิบัติ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ๓ กันยายน ๒๕๑๑
ม.ร.ว. ส่งศรี เกตุสิงห์ ถอดจากแถบบันทึกเสียง DT014902

วิริยะ12

30 ก.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5181 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย