"ปลงกรรมฐาน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    2 ธ.ค. 2565

.
 "ปลงกรรมฐาน"

ถาม : ในครั้งพระพุทธเจ้า "เวลาคนตายแล้วนิมนต์พระไปสวด กุสลา มาติกา" ดังนี้ไหมปู่

ตอบ : มี "แต่ท่านไปปลงกรรมฐาน" พิจารณา "ซากศพที่ตายแล้วเป็นอสุภะอสุภัง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา" เกิดมาแล้วต้องตาย ไม่จีรังยั่งยืน กลายเป็นซากเป็นศพ เปื่อยเน่าผุพังหาสาระแก่นสารไม่ได้ "แล้วนึกน้อมเข้ามาสู่ตัวว่า จะต้องเป็นเช่นเดียวกัน" เพื่อได้สติปัญญาจากซากศพนั้น ไม่ประมาท

"บางรายได้สำเร็จมรรคผลเพราะการพิจารณาซากศพนั้นก็มี" ท่านจึงสอนให้พระไปเที่ยวกรรมฐานตามป่าช้า ซึ่งถือเป็นธุดงควัตรเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ "นี่มีในธุดงค์ ๑๓ ข้อ" ค้นดูก็ยังได้ ..

"อนาลโย" ผู้ไม่มีความอาลัย
หลวงปู่ขาว อนาลโย DT014902

วิริยะ12

2 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5265 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย