"ชิวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    10 ส.ค. 2565

.
 "ชิวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก"

" .. ชีวิตนี้แม้น้อยนัก แต่ก็เป็นความสำคัญนัก "สำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคต" ที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญ ก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้ และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้ หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้

"ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้ว ทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้ว" ชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึง ยังทำอะไรไม่ได้ เช่นนี้ "จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนัก" พึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้ ชีวิตนี้น้อยนัก

แต่มีความสำคัญนักด้วยเหมือนกัน "ถ้าชีวิตนี้ไม่วิ่งหนีกรรมไม่ดีในอดีต ชีวิตนี้ก็จะรับผลกรรมไม่ดี ถ้าวิ่งหนีก็จะพ้นได" กรรมไม่ดีจะตามทันหรือไม่ขึ้นอยู่กับชีวิตนี้ "ยิ่งกว่านั้นถ้ากรรมตามทันในชีวิตนี้ ก็จะตามต่อไปได้อีกในชีวิตอนาคต" กรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตมากมาย อาจจะตามไม่ทันตลอดไปก็ได้ ถ้าทำชาตินี้ให้ดีที่สุด

"ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก" เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นทางแยก "จะไปสูงไปต่ำ จะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น" พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี แล้วจงเลือกเถิด .. "

"ชิวิตนี้น้อยนัก"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวขิรญาณสังวร
 
.
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2821
   DT014902

วิริยะ12

10 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5337 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย