."จิตใจมันสำคัญที่สุด" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12    1 ก.ค. 2566

.
 "จิตใจมันสำคัญที่สุด"

" .. อย่างปุถุชนคนหนา เทวดาเขาไม่เข้ามาใกล้หรอก "เขาเหม็นสาบเพราะศีลไม่บริสุทธิ์" บริสุทธิ์มันเกี่ยวกับจิตใจ "จิตใจมันสำคัญที่สุด" คิดอิจฉาผู้อื่น คิดเบียดเบียนผู้อื่น อยากทำลายคนอื่น ผูกอาฆาตจองเวร คิดอยู่อย่างนั้น นี่ตัวสำคัญ

"ศีลบริสุทธิ์นั้นพร้อมด้วยสติปัญญา" ให้แก้ไขพิจารณาเข้าไป อย่าไปเล่น เรื่องคะนองมันสำคัญ เร่งความพากความเพียร ไม่มีใครทำให้เราได้ มีแต่ตัวเราต้องทำเอาเอง "ครูบาอาจารย์มีแต่บอกทางเท่านั้น พระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน มีแต่บอกทางเท่านั้น" ทางเดิน ถ้าเราไม่เดินมันก็เป็นเรื่องของเรา ให้พากันทำ .. "

"ธรรมลี เศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
 DT014902

วิริยะ12

1 ก.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5259 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย