ไม่มีแม่ก็ไม่มีเรา คิดแค่นี้ก็ซาบซึ้ง

 Webmaster    12 ส.ค. 2560

ไม่มีแม่ ก็ไม่มีเรา
คิดแค่นี้ ก็ซาบซึ้ง


ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro


ที่มา : ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

DT0003

Webmaster

12 ส.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5265 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย