"ดับตัณหาอวิชชา ดับที่จิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

"ดับตัณหาอวิชชา ดับที่จิต"

" .. "การดับกิเลสตัณหาอวิชชา ดับโลกดับสงสารจะดับที่ไหน ถ้าไม่ดับที่ตัวจิต" ซึ่งเป็นตัวโลกตัวสงสาร ตัวอวิชชา ตัวเกิดแก่เจ็บตาย

เชื้อของความให้เกิดแก่เจ็บตายก็ได้แก่ "ราคะตัณหา มีอวิชชาเป็นตัวสำคัญ มีอยู่ที่จิตดวงนี้เท่านั้น" เมื่อดับอันนี้ให้ขาดกระเด็นออกไปจากจิตใจหมดแล้วก็ "นิโรโธ โหติ" เท่านั้น นี่แหละงาน แห่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาของพระพุทธเจ้า .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  2915 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย