"ภาวนานี่สำคัญ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    9 ก.ค. 2565

.
 "ภาวนานี่สำคัญ"

" .. ถ้าหากว่าขาดการภาวนาแล้ว "ไม่แน่ว่าบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทาน การรักษาศีลพวกน้้น อาจเสื่อมไปเมื่อใดก็ได้" .. เพราะเหตุว่า "ไม่ได้รักษาจิตใจของตนเอง ไมได้ควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณ" เช่นนั้นแหละ .. "

"จิตที่สงบย่อมเกิดปัญญา"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    DT014902

วิริยะ12

9 ก.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5327 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย