สิ่งที่ชาวพุทธควรคำนึง : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 จำปาพร    24 มี.ค. 2558

เราชาวพุทธ..เวลาจะเป็นจะตายก็เข้าห้องพระ
ระลึกถึง "พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์"
แล้วกราบลงชั่วขณะหนึ่งก็เย็นใจ
นั่งภาวนารำพึงถึงความตาย ความได้ความเสีย
ความเป็นมาของตน ตลอดจนความที่จะเป็นไปข้างหน้า
จะได้มีอะไรติดเนื้อติดตัวของตนไปบ้าง

เวลานี้มีแต่ความหมุนเวียนไปตามอำนาจของกิเลส
ความหมุนมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อแก้ตนเอง
ถอดถอนตนเองให้หลุดพ้นจากสิ่งพัวพันทั้งหลาย
เหล่านี้มีหรือไม่มี..ก็ได้คำนึงในห้องพระบ้าง

สำหรับชาวพุทธเรา..ถ้าไม่ได้คำนึงอย่างนี้แล้ว
ก็ตายทิ้งเหมือนสัตว์นั่นแล

...

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานีDT017019

จำปาพร

24 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย