"อาหารของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    9 ก.พ. 2565

.
 "อาหารของใจ"

" .. ใจมีอะไรเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงบ้าง "ถ้าใจมีศีลมีธรรมมีความสงบเย็นใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง นี้แลเป็นอาหารของใจ" ใจอาศัยกับอารมณ์แห่งความดีอันนี้ไปเลย "นี่ท่านว่าสุคโต อยู่ก็ดีไปก็เย็น"

ถ้าหากทำใจให้เดือดร้อนแล้ว "อยู่ก็เป็นทุคโต อยู่ก็เดือดร้อนไปก็เดือดร้อน" อิริยาบถทั้ง ๔ ไม่สบาย ขาด อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ทำที่พึ่งของตนไม่ได้ อย่างอื่นเราทำได้หมด "แต่จะมาทำที่พึ่งให้ตัวโดยเฉพาะเท่านั้น เราไม่สามารถ"

จะแสดงว่าเราโง่หรือเราฉลาด เราต้องหาอุบายสอนเราอย่างนี้ คือใจนี้ต้องชอบอุบายสอน "แม้แต่เด็กก็ยังชอบเหตุชอบผล" เราพูดด้วยเหตุด้วยผลเด็กก็ยังต้องยอมเชื่อ "เราสอนเราด้วยเหตุด้วยผลทำไมจะไม่เชื่อ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2780&CatID=2
   DT014902

วิริยะ12

9 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5382 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย