"สติเป็นของสำคัญมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    9 มิ.ย. 2562

 "สติเป็นของสำคัญมาก"

" .. "สติเป็นของสำคัญมากในการภาวนา" กิเลสจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามถ้าสติครอบอยู่แล้วกิเลสออกแสดงตัวไม่ได้ "กิเลสจะออกทางสังขาร ความคิดความปรุงดันออกมาให้คิดให้ปรุง เป็นทางออกของกิเลส แล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟกลับเข้ามาเผาไหม้ตัวเอง"

ออกจากอวิชชา "อวิชชาดันให้เกิดสังขารขึ้นมา" สังขารสมุทัย แล้วก็กลับมาเผาเรา "เมื่อสติมีอยู่แล้วไม่เกิด" เกิดไม่ได้สติครอบเอาไว้ ๆ เมื่อครอบนานเข้า ๆ จิตค่อยสงบ ๆ ที่มันดันออกมาอยากคิดอยากปรุงไม่คิดไม่อยาก "สติจึงเป็นของสำคัญมาก ให้พากันใช้สติให้ดี" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

9 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5350 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย