"ทุกข์เกิดทุกข์ดับ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    7 มิ.ย. 2564

.
 "ทุกข์เกิดทุกข์ดับ"

" .. แม้เมื่อโยมจากวัดหนองป่าพงนี้ไปแล้ว "ก็จงเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ธรรมะทั้งหลายมารวมอยู่ที่ใจ" มองลงไปที่ใจ "ให้เห็นสติ ให้เห็นสัมปชัญญะ ให้มีปัญญา" เมื่อมีทั้งสามอย่างนี้แล้ว มันจะมีการปล่อยวาง "รู้จักเกิดแล้วมันก็ดับ ดับแล้วมันก็เกิด เกิดแล้วมันก็ดับ"

ที่เรียกว่า "เกิด ๆ ดับ ๆ" นี้คืออะไร "คืออารมณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป ดับแล้วมันก็เกิดขึ้นมา" ในทางธรรมะเรียกว่าการเกิดดับ มันก็มีเท่านี้ "ทุกข์มันเกิดขึ้นแล้ว ทุกข์มันก็ดับไป ทุกข์ดับไปแล้ว ทุกข์ก็เกิดขึ้นมา" นอกเหนือจากนี้ไป ก็ไม่มีอะไร "มีแต่ทุกข์เกิดแล้ว ทุกข์ก็ดับไป มีเท่านี้" .. "

"อยู่กับงูเห่า"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

7 มิ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5106 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย