การพัฒนาทักษะการดูเกิด-ดับ || การอบรมจิตเพื่อความรู้แจ้ง - พระอาจารย์ต้น_16092020

 Webmaster  

ดู vdo - การพัฒนาทักษะการดูเกิด-ดับ || การอบรมจิตเพื่อความรู้แจ้ง - พระอาจารย์ต้น_16092020


พระอาจารย์ต้น เทศน์การปฏิบัติภาวนา
สนทนา ตอบปัญหาธรรม
โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563
ณ สถานศึกษาธรรมดอยธรรมนาวา
facebook : ธรรมนาวา Dhammanava
ที่มา : FB / dhammanava

หมายเหตุ : "Dhammanava" สร้างขึ้นเพื่อเผยแผ่ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่อธิบายโดยจารุวณฺโณ ภิกฺขุ ซึ่งเป็นการอธิบายธรรมะในอีกแง่มุมหนึ่งที่ชาวพุทธควรศึกษา
ยินดีรับข้อเสนอแนะ ความคิดและความเห็นที่สร้างสรรค์จากทุกท่าน และหวังว่าผู้ติดตาม ช่อง "Dhammanava" จะได้รับประโยชน์อันเป็นสาระแก่นสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนให้ถึงความสิ้นทุกข์ตามกำลัง
#ธรรมะ #ฟังธรรม #ดับทุกข์ #dhamma #พุทธ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nB3b2iT32j0&t=1102s

595


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย