"ให้พากันตั้งใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
 "ให้พากันตั้งใจ"

" .. วันหนึ่ง ๆ เราจะนั่งภาวนา นั่งภาวนาก็ให้นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ดำรงสติ อย่าปล่อยใจ ให้ตั้งสติอยู่กับใจ ให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์ ทีแรกว่า "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ สามหนแล้ว "จึงเอาแต่พุทโธอันเดียว"

ทำงานอะไรอยู่ก็ได้ "พระพุทธเจ้าบอก ทำได้ทุกอิริยาบถ" ได้ทั้งสี่อิริยาบถ ยืนก็ได้ เดินก็ได้ นั่งก็ได้ นอนไม่เป็นท่าดอก เอนลงไปเดี๋ยวก็เอาสักงีบเถอะ เดินนั่นแหละดี นั่งกับยืนก็ได้ ได้หมดทั้งสี่อิริยาบถ พากันทำเอา

"ความมีอัตภาพนี่มันเป็นทรัพย์ภายนอก" เงินทองแก้วแหวน บ้านช่องเรือนชานต่าง ๆ ที่หามาได้ก็เป็นทรัพย์ภายนอก ติดตามเราไปไม่ได้ดอก

เมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้ "กายอันนี้เมื่อตายแล้วก็นอนทับถมแผ่นดินอยู่" ไม่มีผู้ใดเก็บ กระดูกก็กระจายไป กระดูกหัวก็ไปอยู่ที่อื่น กระดูกแขนก็ไปอยู่ที่อื่น กระดูกขาก็ไปอยู่ที่อื่น กระดูกสันหลังก็ไปอยู่ที่อื่น กระจายไปเท่านั้นแหละ .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 

5,423


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย