"เป็นทุกข์เพราะใจไม่สงบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "เป็นทุกข์เพราะใจไม่สงบ"

" .. "คนเราวุ่นวายเดือดร้อนเพราะใจไม่สงบ ถ้าสงบแล้วไม่วุ่นวายไม่เป็นทุกข์" คนเป็นทุกข์กลุ้มใจเพราะคิดมาก "ยึดโน้น ยึดนี่ ถือโน่น ถือนี่ นั่นเป็นของไม่ดี"

เรามาสำรวมใจ จับเอาตัวใจให้มันได้ "ใจเป็นของไม่มีตัว เป็นนามธรรม เราจะเอาสติ คือผู้ระลึกได้เป็นตัวระลึก เมื่อระลึกอยู่ตรงไหน ใจก็อยู่ตรงนั้น" เช่น "ระลึกพุทโธไว้ที่กลางทรวงอกของเราก็ตาม หรือระลึกพุทโธ เอาไว้ตามลมหายใจเข้า - ออกก็ตาม" ทำความระลึกเอาไว้เฉพาะตรงจุดที่เราตั้งเอาไว้ตรงนั้น คอยระวังรักษาให้อยู่ในที่เดียว "นี่เรียกว่าการฝึกอบรมใจให้มาอยู่ในที่เดียวเสียก่อน" เป็นเบื้องต้น .. "

"คุณค่าพุทธ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    

5,389


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย