"อิสริยาภรณ์ของคนดี" (สมเด็จพระญาณสังวร)

.
"อิสริยาภรณ์ของคนดี"

" .. "อันความดีนั้นย่อมเป็นอาภรณ์ เป็นอิสริยยศ ยศคือความเป็นใหญ่ ของคนดี" เพราะคนดีย่อมเห็นความดีนี้แหละคือยศอันยิ่งใหญ่ และย่อมพอใจประดับความดีเป็นอาภรณ์ จึงได้กล่าวว่า "ความดีนั้นเป็นอิสริยาภรณ์ของคนดี"

"ความดีนั้น เกิดจากกรรมที่ดี" ดังพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ "ความดี คนเป็นคนดีเพราะกรรม เป็นคนถ่อยก็เพราะกรรม" ฉะนั้น "เมื่อละเลิกกรรมที่ชั่วผิด ทำกรรมดีก็ได้เป็นคนดีแล้ว"

"แต่คนที่ทำกรรมชั่วผิด แม้จะได้บัญญัติแต่งตั้งว่าดีอย่างไร ก็หาชื่อว่าเป็นคนดีไม่ ผู้ที่รู้และค้านเป็นคนแรกก็คือตนเองนั่นเอง" เว้นไว้แต่จะมีตาใจบอดเสียแล้ว ด้วยความหลงตนไปอย่างยิ่งนั่นแหละจึงจะไม่รู้ .. "

"พระคติธรรม"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3124 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย