"จะปฏิบัติกับสุข-ทุกข์อย่างไร" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    7 ม.ค. 2564

.
 "จะปฏิบัติกับสุข-ทุกข์อย่างไร"

" .. "การปฏิบัติจริง ๆ ก็ปฏิบัติเมื่อประสบอารมณ์" นั่นแหละการปฏิบัติ แล้วที่มันประสบอารมณ์กับอยู่นั้น เช่นมีอะไร "มีคนมาพูดไม่ถูกใจนะ เราเป็นทุกข์ขึ้นมา ถ้าคนพูดให้ถูกใจเรา เราก็เป็นสุข" ตรงนี้แหละตรงที่จะปฏิบัติ เราจะปฏิบัติอย่างไร อันนี้สำคัญ

"ถ้าเราไปวิ่งกับสุขไปวิ่งกับทุกข์ มัวไปวิ่งกับสุข ไปวิ่งกับทุกข์อยู่นั่น จะวิ่งตลอดจนถึงวันตายก็ไม่พบธรรมะ" นี่ก็อยู่ไม่ได้ "เมื่อรู้จักสุขทุกข์ทั้งสองนี้ขึ้นมาเมื่อไร เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยธรรมะ" นี่คือการปฏิบัติ .."

"รู้แจ้งโลก"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

7 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5345 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย