"กามคุณเหมือนต้นไม้ที่มีผล" (หลวงปู่เหรียญ ววรลาโภ)

 วิริยะ12    14 พ.ค. 2565

.
 "กามคุณเหมือนต้นไม้ที่มีผล"

" .. "กามทั้งหลายเปรียบเหมือนอย่างต้นไม้ที่มีผล" ธรรมดาต้นไม้ที่มีผลนี่ นอกจากพวกนกพวกสัตว์ต่าง ๆ มากินกันแล้ว "หมู่มนุษย์ก็ไปตัดไปลานกิ่งก้านของมันลง เพื่อจะเอาผลมันมาบริโภค" ก็ต้องได้ ถูกรบกวน ต้นไม้ที่มีผลน่ะ

ฉันใด "บุคคลผู้ยินดีในกามคุณทั้งหลาย" เมื่อได้รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสนั้นมาแล้ว ก็มีผู้อยากมายื้อแย่งเอาไปอยู่อย่างนั้นแหละ "ต้องได้รักษา ต้องได้กังวลห่วงใยอยู่" อย่างนั้นแน่ะ

มีเงินมีทองข้าวของมาแล้ว ยิ่งมีคนพยายามจะมายื้อแย่งเอาไป "ถ้ามีเมียสวย ๆ งาม ๆ ยิ่งแล้วใหญ่" ยิ่งเป็นเวร "ดีไม่ดีเขาฆ่าตัวตายซํ้าเลย" อันนี้ก็มีอยู่ถมไป นี่แหละ เพราะฉะนั้น "พระองค์เจ้าก็จึงได้เปรียบกามคุณไว้เหมือนกันกับต้นไม้ที่มีผล" .. "

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ ๑"
(หลวงปู่เหรียญ ววรลาโภ)
 DT014902

วิริยะ12

14 พ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4900 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย