"ชาติหน้าเลือกได้ทุกคน จงเลือกให้ดี" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    15 ม.ค. 2561

 "ชาติหน้าเลือกได้ทุกคน จงเลือกให้ดี"

" .. "กลัวความเกิดเถิด อย่ากลัวความตายเลย" เพียงหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายได้สบาย ๆ แล้ว "แต่สิ้นลมแล้วไปปรากฏขึ้นที่ไหนในสภาพอย่างไร นั่นสิควรกลัว ควรกลัวที่สุด" เพราะเมื่อถึงเวลานั้น จะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว

"ที่ว่าเลือกเกิดไม่ได้ ก็มิใช่หมายความถึง ชาติหน้าเลือกเกิดใหม่ไม่ได้" ที่เกิดแล้ว จริงที่ว่าเลือกเกิดไม่ได้ "ก็เกิดแล้วจะไปเลือกอะไรได้อีก เหมือนกินยาพิษเข้าไปตายแล้ว" จะไปเลือกกินน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร

"แต่ชาติหน้าเลือกได้ทุกคน" ว่าต้องการรเกิดเป็นอะไร "เกิดที่ไหน สวยงาม มั่งมี สูงส่ง หรือน่าเกลียดน่าชัง ลำบากยากจน ต่ำต้อยด้วยยชาติตระกูล ฯลฯ เหล่านี้เลือกได้สำหรับการเกิดชาติต่อไป จงตั้งใจเลือกให้ดี" ได้เป็นไปดังปรารถนาให้ได้เถิด" .. "

"อาสาฬบูชา ๒๕๔๗"
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
    DT014902

วิริยะ12

15 ม.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5350 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย