"มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

"มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้"

" .. เราต้องมีสติสัมปชัญญะ "ควบคุมจิตใจนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้" เพราะว่าความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี มันไม่ได้มีอยู่ในอดีตอนาคต "มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้" ลองสังเกตดู ถ้าไม่เชื่อนะ "เจ็บตรงโน้น ปวดตรงนี้มันก็เจ็บอยู่ในปัจจุบันนี้" ที่ล่วงมาแล้วมันก็แล้วไปแล้ว อนาคตก็ยังไม่ถึง ลองคิดดสิ เรื่องใด ๆ เรื่องสุฃ เรื่องทุกข์ เรื่องดีใจเสียใจ

ดังนั้น "เมื่อผู้ใคมาตั้งจิตแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว มันก็เป็นเหตุให้รู้เรื่องดี เรื่องชั่ว" เรื่องสุขเรื่องทุกข์ ตลอดถึงความจริงของชีวิตเป็นอยู่อย่างไรมันก็รู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนั้น "ที่มันรู้ไม่ได้ก็เพราะว่าจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน"

ดังที่ กล่าวมาแล้วนั่นแหละ ขอให้เข้าใจกัน "บัดนี้เมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้พากันฝึกจิตใจ ตัวเองให้มันแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันให้ได้" เมื่อมันแน่วแน่อยู่ใน ปัจจุบันนี้ มันก็ไม่ลืมกายลืมจิต หมายความว่า "ตัวเองไม่ลืมตัวเอง มันก็มองเห็นว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืนอะไรเลย" .. "

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)


4,041จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย