"ใจนี่หละถึงก่อน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    30 มี.ค. 2565

.
.
 "ใจนี่หละถึงก่อน"

" .. ธรรมทั้งหลาย "จะทำดีทำกุศลก็ใจนี่แหละเป็นผู้ถึงก่อน" เป็นผู้ถึงพร้อม "จะทำบาปอกุศลก็ใจนี่แหละ" จะผ่องแผ้วแจ่มใสเบิกบานก็ใจนี่แหละ "จะเศร้าหมองขุ่นมัว ก็ใจนี่แหละ" ใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ในโลก จะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุข

ครั้นใจผ่องแผ้วละก็ พระพุทธเจ้าท่านว่า "มนะสาเจปนะสันเนนะ" บุคคลผู้มีใจผ่องแผ้วดีแล้ว แม้จะพูดอยู่ก็มีความสุข แม้จะทำอยู่ก็มีความสุข "ตโตนะ สุขะมัธเนวติ" อยู่ที่ไหน ๆ ก็มีความสุข มีความสุขเหมือนเงาเทียมตนไป .. "

"อนาลโยวาทะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
วัดถ้ากลองเพล จ. หนองบัวลำภู    DT014902

วิริยะ12

30 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5341 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย