"รักษาศีล คือรักษาน้ำใจกัน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    3 เม.ย. 2565

.
 "รักษาศีล คือรักษาน้ำใจกัน"

" .. "ศีลนี้เป็นเครื่องปกครองตนและปกครองจิตใจซึ่งกันและกัน" ไม่ให้เกิดความร้าวรานขึ้นมา "ไม่ให้เกิดความบอบช้ำ ไม่ให้เกิดความช้ำใจ ไม่ให้เกิดความอาฆาตบาดหมางซึ่งกันและกัน"

เพราะเหตุแห่งศีลข้อนี้ เป็นตัวทำให้กำเริบแห่งจิตใจสัตว์และบุคคลทั้งหลาย "อทินนาฯ" การฉก "การลักไม่ใช่ของดี เป็นลัทธิของสัตว์ ไม่ใช่ลัทธิของมนุษย์ผู้รู้บุญูรู้บาป" เราพยายามรักษาสมบัติของเราฉันใด เรารักสมบัติของเราฉันใด พยายามรักษาฉันใด เขาก็รักของเขา รักษาของเขาฉันนั้น สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเท่ากัน

"นี่ก็คือการรักษาน้ำใจกัน" เมื่อต่างคนต่างรักษาของตน ต่างเห็นว่าของท่านของเรามีคุณภาพ มีคุณสมบัติเสมอกัน ต่างรักต่างสงวนด้วยกันแล้ว ไม่แตะต้องทำลายของกันและกัน โลกก็เป็นสุข โลกก็เย็น .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2841&CatID=2
   DT014902

วิริยะ12

3 เม.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5361 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย