"หัวใจพระพุทธศาสนา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)


"หัวใจพระพุทธศาสนา"

" .. "การไม่ทำบาปอกุศล" เป็นการไม่เพิ่มความเศร้าหมองของจิต "การทำบุญกุศลให้ถึงพร้อม" เป็นการเพิ่มส่วนไม่เศร้าหมองของจิตที่มีอยู่ ให้มากขึ้นและมากขึ้นได้ ดังการทำความไม่ดีให้น้อยกว่าการทำดีได้ และเพิ่มขึ้นได้ตามลำดับ

"อำนาจความดีที่เกิดแต่การทำบุญกุศล" พร้อมจะส่งเสริมให้รู้จัก "การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว" จนพ้นจากความโลภความโกรธความหลงอันเป็นความเศร้าหมองเป็นความสกปรกของจิต ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น

จักพาให้พบความไม่ต้องมีทุกข์ใด ๆ อีกเลยในวันหนึ่งแน่นอน "ด้วยอานุภาพของการปฏิบัติหัวใจพระพุทธศาสนาอย่างเทิดทูน" เชื่อมั่นจริงใจ .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมเด็จพระญาณสังวรฯ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13850DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  87 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย