"ห้ามมิให้ทำลายชีวิตร่างกาย" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    29 ม.ค. 2561

 "ห้ามมิให้ทำลายชีวิตร่างกาย"

" .. พระพุทธเจ้าตรัส "ห้ามมิให้ทำลายชีวิตร่างกาย" ถ้าจะเกิดความอยาก ความโกรธ ความเกลียด ในอันที่จะทำลายชีวิตร่างกาย "ก็ให้ทำลายความอยาก ทำลายความโกรธ ทำลายความเกลียดนั้นแหละเสีย" .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
    DT014902

วิริยะ12

29 ม.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5305 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย