"ห้ามมิให้ทำลายชีวิตร่างกาย" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 วิริยะ12   29 ม.ค. 2561

 "ห้ามมิให้ทำลายชีวิตร่างกาย"

" .. พระพุทธเจ้าตรัส "ห้ามมิให้ทำลายชีวิตร่างกาย" ถ้าจะเกิดความอยาก ความโกรธ ความเกลียด ในอันที่จะทำลายชีวิตร่างกาย "ก็ให้ทำลายความอยาก ทำลายความโกรธ ทำลายความเกลียดนั้นแหละเสีย" .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

29 ม.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  3507 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย