"ศาสนาของผู้รู้" (พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร)

 วิริยะ12    26 ก.พ. 2565

.
 "ศาสนาของผู้รู้"

" .. เราทุกคนเกิดมาพบพระพุทธศาสนา "คือศาสนาของผู้รู้" เราต้องพิจารณาสอนจิตสอนใจของตัว "ระวังรักษาอย่าให้ชั่วไหลเข้ามาทับถม" ชั่วที่มีอยู่รีบทำลายกำจัดปัดเป่าออกไป

สิ่งใดที่นำความสุข ความเยือกเย็น ความสว่างไสว ความพ้นทุกข์พ้นภัย "เรารีบกระทำบำเพ็ญ ให้จิตเห็น" จิตรู้ เมื่อทุกคนทำอยู่อย่างนี้ เราจะประสบความสุข .. "

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร DT014902

วิริยะ12

26 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5110 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย