"ขอให้อดทนทำไปเถิด" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    27 มิ.ย. 2565

.
 "ขอให้อดทนทำไปเถิด"

" .. การหัดภาวนาเบื้องต้นก็ต้องใช้คำบริกรรมเสียก่อน "จะเอาโอมะหรือระลึกถึงครูบาอาจารย์ หรือระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้" ขอแต่ให้ทำใจให้แน่วแน่ลงอันเดียวก็แล้วกัน

"ถ้าใจยังไม่แน่วแน่มันก็ส่งส่ายล่ะซี" มันพาวนเสียไม่เป็นภาวนา แต่ก็อดทนไปเพราะใจเรายังไม่เคยภาวนา มีแต่ส่งส่ายอยู่ตลอดเวลา "พึ่งมาภาวนานี่เองจะให้มันรวมทีเดียวมันก็ยากอยู่" ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีเวลาจะรวมลงได้ "ขอให้อดทนทำไปเถิด" .. "

"สนทนาธรรมต่างประเทศ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
สิงคโปร์ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๙ เวลาบ่าย  DT014902

วิริยะ12

27 มิ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4955 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย