"สติปัญญาเป็นเครื่องมือ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "สติปัญญาเป็นเครื่องมือ"

" .. "มหาสติมหาปัญญานี้เป็นเครื่องมือ เป็นมรรค ไม่ใช่เป็นนิพพาน" ไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์ แต่เป็นเครื่องมือของผู้ฆ่ากิเลส "สติปัญญาเป็นเครื่องมือ" พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วสติปัญญาอัตโนมัติและมหาสติมหาปัญญานี้จะระงับลงไปเอง ไม่ต้องบังคับ

"เหมือนเราทำงานนี้เสร็จแล้ว เครื่องมือเราก็วางเอง ปล่อยเอง ๆ ของมัน" เครื่องมือทั้งหลายที่โหมเข้ามาฟัดกับกิเลส พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วเครื่องมือทั้งหลายคือธรรมที่เป็นเครื่องแก้ก็ระงับตัวไปเอง ๆ ไม่ต้องบังคับ

นี่ละการฝึก "สติเป็นสำคัญมากทีเดียว" ไม่มีอะไรสำคัญมากยิ่งกว่าสติ ปัญญาติดตามกันไป ต่อจากนั้นสติกับปัญญาเป็นอันเดียวกันเลย "จึงเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3575&CatID=2

5,444จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย